Tag "kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Tình huống: Chị Phạm Thị Thúy Nga gửi câu hỏi đến Luật Nghiệp Thành như sau: “Gia đình tôi có một chiếc xe ô tô 16 chỗ, nay muốn