Tag "KInh doanh sân cầu lông"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động môn cầu lông

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động môn cầu lông Kinh doanh, hoạt động các bộ môn thể thao dưới nước, mạo hiểm, lẫn các bộ môn mang tính truyền thống như cầu lông,

Doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh sân cầu lông

Điều kiện kinh doanh sân cầu lông Tình huống: Tôi là chủ hộ kinh doanh, tôi muốn xin giấy phép để kinh doanh hoạt động cầu lông. Tôi muốn hỏi mình phải đáp ứng những điều kiện gì để được