Tag "kinh doanh bất động sản"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản Đầu năm 2022, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định mới hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản. Cụ thể, Nghị định 02/2022/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày