Tag "kinh doanh bản ghi âm"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Câu hỏi: Tôi có sở thích sưu tầm băng đĩa ca nhạc nước ngoài. Gần đây, tôi có ý định tự nhập những loại băng đĩa này từ