Tag "kiểm tra thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh"

Back to homepage
Thuế

Có bị kiểm tra thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh?

Có bị kiểm tra thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh? Tình huống: Công ty tôi đang tạm ngừng hoạt động, tuy nhiên vừa qua cơ quan thuế vừa có văn bản kiểm tra thuế, vậy việc kiểm tra