Tag "kiểm dịch thực vật"

Back to homepage
Cộng Đồng

Vi phạm về kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu và quá cảnh

Vi phạm về kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu và quá cảnh Kiểm dịch thực vật là một câu chuyện mà các doanh nghiệp, nông hộ xuất khẩu lẫn nhập khẩu đều rất quan tâm. Trong thời gian qua,