Tag "không công nhận quyền sở hữu nhà"

Back to homepage
Gia Đình

Các trường hợp nhà ở, công trình không được chứng nhận quyền sở hữu

Các trường hợp nhà ở, công trình không được chứng nhận quyền sở hữu Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất là giấy tờ quan trọng thể hiện việc sử