Tag "Khóa tài khoản ngân hàng"

Back to homepage
Cộng Đồng

Chuyển nhầm tiền có thể yêu cầu khóa tài khoản của người nhận?

Chuyển nhầm tiền có thể yêu cầu khóa tài khoản của người nhận? Có thông tin cho rằng từ ngày 01/7/2024, người chuyển nhầm tiền có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của người nhận nhằm đảm