Tag "kê khai thuế TNCN"

Back to homepage
Thuế

Thủ tục kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN

Thủ tục kê khai quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN Bạn là người lao động trong năm 2020 có nhiều nguồn thu nhập từ các đơn vị khác nhau chi trả. Hiện tại bạn đang muốn thực hiện kê khai