Tag "Hủy kết hôn trái pháp luật"

Back to homepage
Cá Nhân

Yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật khi thuộc các trường hợp sau: Khi nam hoặc nữ chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật. Cụ thể nam chưa đủ 20 và nữ chưa đủ 18 tuổi. Việc kết