Tag "Hủy hợp đồng đặt cọc"

Back to homepage
Nhà Đất

Trường hợp nào tự ý hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất phải bồi thường?

Trường hợp nào tự ý hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất phải bồi thường? Khi mua bán nhà đất các bên thường sử dụng hợp đồng đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao dịch mua bán.