Tag "hưởng BHXH 1 lần"

Back to homepage
Lao động

Điều kiện hưởng BHXH 01 lần của NLĐ nước ngoài

Điều kiện hưởng BHXH 01 lần của NLĐ nước ngoài Hiện nay, người lao động nước ngoài làm việc tại VN khi tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ trích đóng mức tiền lương tháng vào quỹ BHXH, BHYT. Người