Tag "hợp pháp hóa lãnh sự văn bản"

Back to homepage
Cộng Đồng

Văn bản do nước ngoài cấp, khi nào cần chứng thực, khi nào cần hợp pháp hóa lãnh sự?

Văn bản do nước ngoài cấp, khi nào cần chứng thực, khi nào cần hợp pháp hóa lãnh sự? Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, muốn được công nhận và sử dụng tại