Tag "hợp đồng trước hôn nhân"

Back to homepage
Gia Đình

Hợp đồng trước hôn nhân giữa hai bên nam, nữ

Hợp đồng trước hôn nhân là loại hợp đồng được xác lập trước thời kỳ hôn  nhân (trước khi hai bên nam nữ tiến hành đăng ký kết hôn) để xác lập các vấn đề pháp lý liên quan như