Tag "Hội phụ huynh cấp 3"

Back to homepage
Giáo Dục

Hội phụ huynh lớp cấp 3 nên làm gì?

HỘI PHỤ HUYNH LỚP CẤP 3 NÊN LÀM GÌ? Năm nay tôi nhận nhiệm vụ trưởng ban đại diện (BĐD) HPH lớp 11A1 Trường S ở khu PMH. Đa phần đầu năm HPH các lớp đều đóng góp và giữ