Tag "hoàn thuế VAT"

Back to homepage
Thuế

So sánh thủ tục hoàn thuế GTGT mới theo thông tư 80/2021/TT-BTC từ năm 2022

So sánh thủ tục hoàn thuế GTGT mới theo thông tư 80/2021/TT-BTC từ năm 2022 Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đã bãi bỏ một số quy định và đồng thời cũng có những quy định mới đã