Tag "họ"

Back to homepage
Cá Nhân

Họ, Hụi, Biêu, Phường là gì và chúng có là một?

Họ Hụi Biêu Phường là gì và chúng có là một? Người ta vẫn hay ví von tiền bạc như huyết mạch của nền kinh tế. Từ các thương nhân hoạt động độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh