Tag "Hỗ trợ người lao động do Covid"

Back to homepage
Lao động

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lần 4

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lần 4 Tôi là công nhân làm việc ở 1 Khu Công Nghiệp ở Bắc Giang bị cách ly trong đợt dịch Covid-19 tháng 5 này. Luật sư xin