Tag "Hộ chiếu trẻ em"

Back to homepage
Cộng Đồng

Hướng dẫn bố mẹ làm hộ chiếu cho con dưới 14 tuổi

Hướng dẫn bố mẹ làm hộ chiếu cho con dưới 14 tuổi (Cập nhật, bổ sung ngày 05/09/2023) Cấp hộ chiếu cho trẻ em hiện nay diễn ra phổ biến và được nhiều cha mẹ quan tâm. Theo quy định