Tag "Hành nghề Luật sư"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điều kiện hành nghề Luật sư tại Việt Nam

Điều kiện hành nghề Luật sư tại Việt Nam Luật sư là ngành nghề kinh doanh có điều kiện Nghề Luật sư được xem là nghề cung cấp dịch vụ pháp lý, gắn liền pháp luật và được xã hội