Tag "hành nghề khoan giếng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Cấp phép hành nghề khoan giếng

Cấp phép hành nghề khoan giếng Nghề khoan giếng tại các địa phương đa số được thực hiện bởi các hộ kinh doanh. Các hộ kinh doanh này bỏ khoảng chục triệu để đầu tư mua máy móc, thiết bị