Tag "hai mã số thuế"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thành lập hộ kinh doanh khi có 2 MST

Thành lập hộ kinh doanh khi có 2 MST Tình huống: Tôi muốn thành lập mới hộ kinh doanh, nhưng khi làm thủ tục thì nhận được thông báo là có hai mã số thuế. Một là mã số thuế