Tag "giữ chứng chỉ"

Back to homepage
Lao động

Giữ chứng chỉ, bằng cấp NLĐ

Giữ chứng chỉ, bằng cấp người lao động Hỏi: Công ty tôi vừa ký HĐLĐ 1 năm với NLĐ ở vị trí bán hàng. Để đảm bảo NLĐ không chiếm giữ tiền bán hàng, công ty tôi có được phép