Tag "Giấy xác nhận đi đường trong khi giãn cách xã hội"

Back to homepage
Cá Nhân

Mẫu giấy xác nhận đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16

Giấy xác nhận đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 Họ và Tên: NGUYỄN VĂN A Địa chỉ thường trú: 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh. Địa chỉ tạm trú: