Tag "giấy phép xả chất thải vào nguồn nước"

Back to homepage
Môi Trường

Vi phạm đối với giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Vi phạm đối với giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Vấn đề xả nước thải ô nhiễm, chưa qua xử lý đang ngày một nhức nhối và còn thực hiện công khai giữa ban ngày dù không có