Tag "giấy phép thành lập chi nhánh"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Xử phạt hành chính vi phạm về giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Xử phạt hành chính vi phạm về giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài Ngày nay, việc xuất hiện các chi nhánh làm việc của thương nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam