Tag "Giấy phép phân phối bán lẻ"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép phân phối bán lẻ đối với công ty có vốn ĐTNN tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép phân phối bán lẻ đối với công ty có vốn ĐTNN tại Việt Nam Câu hỏi: Tôi là nhà đầu tư người Nhật Bản đang có ý định đầu tư vào một công ty tại