Tag "Giấy phép kho hàng"

Back to homepage
Thuế

Kho hàng công ty cần có giấy phép và nộp lệ phí môn bài?

Hỏi: Công ty có kho hàng thuê ở nơi khác với trụ sở công ty. Vậy kho hàng công ty đang thuê cần phải có giấy phép và có phải nộp lệ phí môn bài hay không? Trả lời: Chào