Tag "Giấy khai sinh"

Back to homepage
Cá Nhân

Có được phép xóa tên cha, mẹ trong giấy khai sinh không?

Có được phép xóa tên cha, mẹ trong giấy khai sinh không? Hiện nay, có rất nhiều câu hỏi gửi đến Luật Nghiệp Thành là có thể xóa tên cha, mẹ trong giấy khai sinh của con hay không? Và