Tag "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

Back to homepage
Nhà Đất

Những loại giấy tờ về nhà đất khi chuyển nhượng

Hiện nay có rất nhiều loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với nhà đất. Nhưng những loại giấy tờ này không có giá trị pháp lý như nhau trong quá trình chuyển nhượng. Lấy ví dụ đơn