Tag "Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Kinh doanh hàng hóa chưa có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Hỏi: Tôi muốn mở một cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn Quận 1. Nếu tôi mở cửa hàng để kinh doanh trước khi có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (GCN ANVSTP)