Tag "giải thể công ty"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hỏi: Công ty tôi thuộc loại hình doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên, hiện nay tình hình kinh doanh không được khả quan nên có mong muốn giải thể. Luật sư có thể hướng dẫn cho tôi cách