Tag "giải quyết nợ khi ly hôn"

Back to homepage
Gia Đình

Vợ hoặc chồng vay tiền cho mục đích cá nhân thì khi ly hôn có tính là nợ riêng?

Vợ hoặc chồng vay tiền cho mục đích cá nhân thì khi ly hôn có tính là nợ riêng? Trong sinh hoạt hàng ngày của các gia đình, chi tiêu cho các vấn đề cơ bản như ăn mặc, giải