Tag "Gia hạn thẻ tạm trú"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam trước khi thẻ tạm trú hết hạn? Hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú bao gồm những Giấy tờ gì? Cơ quan nào có thẩm quyền