Tag "gia hạn nộp tiền thuê đất"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020

Trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020 Bắt đầu từ ngày 08/4/2020, Chính phủ cho phép các đối tượng thuộc diện quy định được phép gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.