Tag "gia công hàng hóa không có hợp đồng"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Gia công hàng hóa không có hợp đồng bằng văn bản

Hỏi: Công ty tôi nhận gia công giày dép đơn hàng nhỏ với những công ty khác. Vì hoạt động quy mô nhỏ, nên các hợp đồng chúng tôi đều trao đổi qua điện thoại cho nhanh. Tôi nghe nói