Tag "Dưới 18 tuổi"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Dưới 18 tuổi có được sở hữu vốn trong công ty?

Dưới 18 tuổi có được sở hữu vốn trong công ty? Tình huống: Tôi là chủ sở hữu và là đại diện theo pháp luật của một công ty TNHH MTV. Tôi có 01 người con 16 tuổi và muốn