Tag "dùng 2 thẻ bảo hiểm y tế"

Back to homepage
Lao động

Một người có được sử dụng 2 thẻ BHYT không?

Một người có được sử dụng 2 thẻ BHYT không? Tình huống: Tôi có thẻ BHYT mua cùng với gia đình vẫn còn hạn sử dụng. Nay tôi đi làm tại công ty A cũng bắt buộc phải tham gia