Tag "đóng thuế tiền làm thêm giờ"

Back to homepage
Lao động

Tiền làm thêm giờ phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền làm thêm giờ phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Làm thêm giờ hay còn gọi là tăng ca, đây là việc người sử dụng lao động điều động người lao động làm việc ngoài thời gian do