Tag "Đóng thuế khi góp vốn quyền sử dụng đất"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế?

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế? Hiện nay, có rất nhiều phương thức để góp vốn vào công ty, trong đó có góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Việc thực hiện đúng thủ tục