Tag "Đổi bằng lái xe"

Back to homepage
Cộng Đồng

Thủ tục đổi bằng lái xe nước ngoài sang Giấy phép lái xe Việt Nam

Thủ tục đổi bằng lái xe nước ngoài sang Giấy phép lái xe Việt Nam Để điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam, công dân trong nước và nước ngoài phải có một trong hai loại giấy phép