Tag "doanh nghiệp quốc phòng an ninh"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp quốc phòng an ninh là gì?

Doanh nghiệp quốc phòng an ninh là gì? Bên cạnh các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,… mô hình doanh nghiệp quốc phòng an ninh (DN QPAN) được xem là mô hình