Tag "doanh nghiệp phá sản"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Khi công ty phá sản, giám đốc là người chịu trách nhiệm pháp luật?

Khi công ty phá sản, giám đốc là người chịu trách nhiệm pháp luật? Giám đốc là người quản lý, chịu trách nhiệm điều hành việc kinh doanh công ty cũng như chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên,