Tag "doanh nghiệp nợ tiền BHXH"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) bao lâu thì bị phạt?

Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) bao lâu thì bị phạt? Đóng BHXH là trách nhiệm của doanh nghiệp và phải đóng đúng hạn, nhưng vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp trễ hạn đóng