Tag "doanh nghiệp giảm lương"

Back to homepage
Lao động

Doanh nghiệp có được giam lương, chậm trả lương cho NLĐ không?

Cập nhật, bổ sung ngày 17/6/2024 Tiền lương là kết quả xứng đáng mà NLĐ được hưởng sau thời gian nỗ lực làm việc, cống hiến trí tuệ lẫn công sức để hoàn thành công việc. Vì thế việc trả