Tag "doanh nghiệp giải thể"

Back to homepage
Lao động

Cho người lao động thôi việc khi doanh nghiệp phải giải thể

Cho người lao động thôi việc khi doanh nghiệp phải giải thể do gặp khó khăn kinh tế Tình huống: Thưa Luật sư! Tôi tên Nga, hiện đang làm giám đốc tại một công ty xây dựng tại tỉnh Bình