Tag "điều kiện xây trường mầm non"

Back to homepage
Giáo Dục

Điều kiện xây dựng trường mầm non

STT Điều kiện Nội dung 1 Quy định chung – Chỉ tiêu quy hoạch (50 chỗ/1000 dân). – Số lượng trẻ được phân chia thành nhóm trẻ – lớp mẫu giáo theo độ tuổi.[1] 2 Khu đất xây dựng –