Tag "Điều kiện tại ngoại"

Back to homepage
Cộng Đồng

Điều kiện bị can, bị cáo được tại ngoại

Điều kiện bị can, bị cáo được tại ngoại Sau giai đoạn khởi tố, luật quy định một số trường hợp bị can, bị cáo sẽ bị tạm giam. Tuy nhiên, với trường hợp là người già yếu, phụ nữ