Tag "Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Tình huống: Chào Luật sư, hiện nay con trai tôi vừa tốt nghiệp ngành nông học Đại học Nông Lâm. Nay tôi muốn mở một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo