Tag "điểm mới về hợp đồng lao động"

Back to homepage
Lao động

Một số điểm mới về hợp đồng lao động từ năm 2021

Một số điểm mới về hợp đồng lao động từ năm 2021 Gần đây, Quốc Hội ban hành Bộ luật lao động 2019 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 cùng với đó Bộ Luật lao động hiện hành